แม่ฮ่องสอนโควิดระบาดหนัก คลัสเตอร์ลามล่าสุดสั่งปิด 3 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก

แม่ฮ่องสอนโควิดระบาดหนัก คลัสเตอร์ลามล่าสุดสั่งปิด 3 หมู่บ้าน ยอดผู้ติดเชื้อเกินหลักร้อยต่อเนื่องนับสัปดาห์

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังระส่ำหนัก หลังพบคลัสเตอร์งานศพมีผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย ต้องสั่งปิด 3 หมู่บ้าน 14 วัน ห้ามเข้า-ออกโดยไม่มีเหตุอันควร ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเกินหลักร้อยต่อเนื่องนับสัปดาห์

 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในฐานะผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบคลัสเตอร์งานศพ จึงได้สั่งปิดหมู่บ้านไปแล้ว 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ บ้านแก่นฟ้า หมู่ 2 , บ้านไม้ฮุง หมู่ 5 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง และบ้านห้วยสลอบ หมู่บ้านบริวารบ้านห้วยผา หมู่ 2 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค.65

 

และมีประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านห้วยโป่ง , บ้านป่าลาน , บ้านไม้ซางหนาม , บ้านกลาง และ บ้านทุ่งมะกอกที่ไปร่วมงานศพติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหมู่บ้านละ 1-2 ราย ส่วนที่บ้านห้วยสลอบ ต.ห้วยผา อ.เมือง ซึ่งปิดหมู่บ้านด้วยเช่นกัน เนื่องจากตรวจพบเด็กนักเรียนในหมู่บ้านที่เดินทางไปเรียนนอกพื้นที่ติดเชื้อโควิดแพร่กระจายในหมู่บ้านจำนวนมาก

 

นางแรมจันทร์ ไชยสิทธิ์ อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านไม้ฮุง เปิดเผยว่า หมู่บ้านไม้ฮุงเริ่มปิดหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.65 ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น หากประชาชนจะออกไปทำธุระนอกหมู่บ้านจะต้องตรวจ ATK ก่อน เมื่อกลับเข้ามาจะต้องตรวจ ATK ด้วยจึงจะเข้าหมู่บ้านได้ ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้ชีวิตประจำวันไปไร่ไปสวนทำมาหากินได้ตามปกติ ส่วนบุคคลภายในโดยเฉพาะพ่อค้าเร่ขายของที่มาจากต่างหมู่บ้านหรือต่างจังหวัด ห้ามเข้าหมู่บ้านโดยเด็ดขาด ส่วนรถส่งพัสดุให้มาส่งที่จุดตรวจหน้าหมู่บ้าน เพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

 

แม่ฮ่องสอนโควิดระบาดหนัก คลัสเตอร์ลามล่าสุดสั่งปิด 3 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก

 

 

นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง เปิดเผยว่า คลัสเตอร์งานศพที่บ้านแก่นฟ้า หมู่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมงานศพระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.65 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 มีชาวบ้านป่วย 2 คน ไม่ทราบว่ารับเชื้อมาจากที่ใดและมาร่วมงานศพ จึงได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน พบติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฮุง จึงได้ขยายผลส่งเจ้าหน้าที่พร้อม อสม.ในหมู่บ้านทำการสุ่มตรวจประชาชนในหมู่บ้านแก่ฟ้า พบมีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 36 คน

 

และสุ่มตรวจประชาชนบ้านไม้ฮุงซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงและเป็นกลุ่มเสี่ยงกับคลัสเตอร์งานศพ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด 26 คน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้สั่งปิดหมู่บ้านแก่นฟ้า และหมู่บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง เป็นเวลา 14 วัน และได้ให้ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแก่ฟ้า และไม้ฮุง มาตรวจ ATK พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 2 คน ทำให้ประชาชนบ้านแก่นฟ้าติดเชื้อรวม 38 ราย บ้านไม้ฮุง 28 ราย รวม 2 หมู่บ้านพบผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย

 

เบื้องต้นทุกคนที่ไปร่วมงานศพก็จะถูกคัดกรองหาเชื้อ คนที่มีอาการก็จะตรวจ ATK ส่วนคนที่สัมผัสห่าง ๆ เสี่ยงน้อย ก็จะให้คำแนะนำและให้มาตรวจ แต่ถ้าไม่มีอาการก็ให้กักตัวอยู่บ้านตามมาตรการเว้นระยะห่างสวมแมดแยกของกินของใช้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะต้องไปขึ้นทะเบียนและขอรับยาที่โรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยทานยารักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน พักฟื้นอีก 10 วัน

 

ทางด้านศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รายงานถึงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตรวจด้วยวิธี RT-PCR) 616 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย รักษาหายแล้ว 501 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 108 ราย มีอาการเล็กน้อย 99 ราย ปานกลาง 7 ราย รุนแรง 2 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม 53 ราย รักษาอยู่ที่ศูนย์แยกกักโรคชุมชน(CI) 2 ราย

 

และแยกกักตนเอง ที่บ้าน (HI) 53 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายสะสม (ตรวจด้วย ATK) 3,276 ราย รักษาหายแล้ว 1,966 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 1,310 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 10 ราย รักษาอยู่ที่ศูนย์แยกกักโรคชุมชน(CI) 96 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) 1,204 ราย

 

วันนี้มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR 49 ชุด พบเชื้อ 13 ราย อยู่ที่อำเภอปาย 5 ราย อำเภอเมือง 4 ราย อำแม่สะเรียง 3 ราย และอำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย ตรวจด้วย ATK 855 ชุด ผลบวก 127 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 72 ราย อำเภอสบเมย 21 ราย อำเภอปาย 19 ราย อำเภอปางมะผ้า 7 ราย อำเภอแม่สะเรียง 6ราย และ อำเภอ แม่ลาน้อย 2 ราย

 

สำหรับผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะสมถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์2565 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 172,572 คน (70.22%) 2 เข็ม จำนวน 144,646 คน (58.86%) และ 3 เข็ม จำนวน 31,403 คน (12.78%)

 

ส่วนมาตรการป้องกันโรค ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามวิธีป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention ) ซึ่งมี 10 ข้อ ได้แก่ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในทุกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง

 

หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และหากสงสัยว่าตนเองเสี่ยง ตรวจด้วย ATK ทุก 3-5 วัน เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น

 

แม่ฮ่องสอนโควิดระบาดหนัก คลัสเตอร์ลามล่าสุดสั่งปิด 3 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก

 

ข่าวโดย ทศพล จ.แม่ฮ่องสอน