"ติดโควิด-19"ต้องรักษาฟรี หากถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนได้เลย

"ติดโควิด-19"ต้องรักษาฟรี หากถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนได้เลย

มาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง หากติดโควิด-19 ต้องรักษาฟรีเท่านั้น หากประชาชนถูกเรียกเก็บเงิน สามารถร้องเรียนได้ที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมสมาชิก 247 องค์กรทั่วประเทศ ประกาศหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน - ให้คำปรึกษา กรณีถูกเรียกเก็บเงินจากการติดเชื้อโควิด - 19 
   จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมออกแบบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาฟรี ตามสิทธิสุขภาพของตนเอง
ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้น 
 

"ติดโควิด-19"ต้องรักษาฟรี หากถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนได้เลย

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า แม้ ครม. จะยกเลิกประกาศดังกล่าว และประชาชนยังใช้สิทธิรักษาอาการป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีติดเชื้อโควิด-19 ได้ตามเดิมในทุกสถานพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แต่ขณะนี้ พบว่า มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารักษากรณีที่ติดเชื้อโควิด-19

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมสมาชิก 247 องค์กรทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภค ตามมาตรา 14

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงขอประกาศสนับสนุน สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข ในการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารับการรักษาเมื่อติดเชื้อโควิด-19 
 

 “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 59

ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กำหนดตาม พ.ร.บ. นี้จากหน่วยบริการ หรือ หน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนได้” เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าว 
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่ถูกเรียกเก็บเงินขณะที่เข้ารับบริการในกรณีติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งข้อมูลที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ทันที ที่อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 081 134 9216 
 หรือกรอกข้อมูลเพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ผ่านแบบฟอร์ม (google form) ที่ลิงก์ https://forms.gle/3ybmXvKagseaBvTZ6