ใกล้ 100% เปิดยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." คงเหลือเท่าไหร่ เช็คที่นี่!

ใกล้ 100% เปิดยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." คงเหลือเท่าไหร่ เช็คที่นี่!

กทม.เปิดยอดเตียงรักษา "ผู้ป่วยโควิด" ในกรุงเทพฯ ทั้งระบบ จำนวน 3.4 พันเตียง ใกล้ 100 % คงเหลือล่าสุดเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่!

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานสถานการณ์ยอดเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งระบบโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) จากข้อมูลล่าสุด ประจำวันที่ 24 ก.พ.2565 ประกอบด้วย

1.รพ.กลาง เตียงทั้งหมด 72 เตียง เตียงเสริม 21 เตียง ใช้ไปแล้ว 93 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 129.17 %

2.รพ.ตากสิน เตียงทั้งหมด 30 เตียง ใช้ไปแล้ว 27 เตียง คงเหลือ 3 เตียง คิดเป็น 90.00 %

3.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เตียงทั้งหมด 66 เตียง ใช้ไปแล้ว 64 เตียง คงเหลือ 2 เตียง คิดเป็น 96.97 %

4.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เตียงทั้งหมด 23 เตียง ใช้ไปแล้ว 19 เตียง คงเหลือ 4 เตียง คิดเป็น 82.61 %

5.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เตียงทั้งหมด 30 เตียง ใช้ไปแล้ว 18 เตียง คงเหลือ 12 เตียง คิดเป็น 60 %

6.รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เตียงทั้งหมด 4 เตียง ใช้ไปแล้ว 4 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 100 %

7.รพ.ราชพิพัฒน์ เตียงทั้งหมด 65 เตียง เตียงเสริม 12 เตียง ใช้ไปแล้ว 77 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 118.46 %

8.รพ.สิริธร เตียงทั้งหมด 34 เตียง เตียงเสริม 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 100 %

9.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตียงทั้งหมด 255 เตียง ใช้ไปแล้ว 243 เตียง คงเหลือ 12 เตียง คิดเป็น 95.29 %

10.รพ.สนามราชพิพัฒน์ 1 (THG)เตียงทั้งหมด 126 เตียง ใช้ไปแล้ว 93 เตียง คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 73.82 %

11.รพ.สนามราชพิพัฒน์ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) เตียงทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไปแล้ว 206 เตียง คงเหลือ 34 เตียง คิดเป็น 85.83 %

12.รพ.เอราวัณ 1 (ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน) เตียงทั้งหมด 140 เตียง ใช้ไปแล้ว 136 เตียง คงเหลือ 4 เตียง คิดเป็น 97.14 %

13.รพ.เอราวัณ 2 (สนามกีฬาบางกอกอารีนา-หนองจอก) เตียงทั้งหมด 400 เตียง ใช้ไปแล้ว 382 เตียง คงเหลือ 18 เตียง คิดเป็น 95.50 %

14.รพ.เอราวัณ 3 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งครุ) เตียงทั้งหมด 342 เตียง ใช้ไปแล้ว 324 เตียง คงเหลือ 18 เตียง คิดเป็น 94.74 %

15.รพ.สนามจตุจักร เขตจตุจักร เตียงทั้งหมด 120 เตียง เตียงเสริม 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 116 เตียง คงเหลือ 4 เตียง คิดเป็น 96.67 %

17.โรงพยาบาลสนามลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง) เตียงทั้งหมด 200 เตียง ใช้ไปแล้ว 165 เตียง คงเหลือ 35 เตียง คิดเป็น 82.85 %

18.รพ.กลาง (Hospitel) เตียงทั้งหมด 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 0 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 0 %

19.Elegant Airport Hospitel เตียงทั้งหมด 100 เตียง ใช้ไปแล้ว 62 เตียง คงเหลือ 38 เตียง คิดเป็น 62.00 %

20.โรงแรมราชพิพัฒน์ (Hospitel) เตียงทั้งหมด 1,000 เตียง ใช้ไปแล้ว 873 เตียง คงเหลือ 127 เตียง คิดเป็น 87.30 %

21.ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.หนองจอก เตียงทั้งหมด 213 เตียง ใช้ไปแล้ว 180 เตียง คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 84.51 %

ทั้งนี้ หากนำจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel จะแบ่ง 3 ส่วน มีข้อมูลดังนี้

1.เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก 9 แห่ง มีเตียงทั้งหมด 579 เตียง เตียงเสริม 33 เตียง ใช้ไปแล้ว 579 เตียง คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 100 %

2.เตียงคนไข้ในส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงทั้งหมด 1,568 เตียง เตียงเสริม 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,422 เตียง คงเหลือ 146 เตียงคิดเป็น 90.69 %

3.เตียงคนไข้ในส่วน Hospitel มีเตียงทั้งหมด 1,313 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,115 เตียง คงเหลือ 198 เตียง คิดเป็น 84.92 %

อย่างไรก็ตาม หากนำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดทั้ง 3 ส่วนในสังกัด กทม.จะมีเตียงทั้งหมด 3,460 เตียง เตียงเสริม 32 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,116 เตียง คงเหลือ 377 เตียง คิดเป็นการครองเตียงทั้งหมด 90.06 %