โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

วันนี้ (23 ก.พ.65) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุน

นำ ศาสตราจารย์ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล ผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และนำ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดี สอบได้ที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 39 คน เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบเหรียญรางวัลเรียนดี  โล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ