ขอนแก่น สั่งเข้มรับมือโควิด "งดขายเหล้า" พื้นที่บลูโซนมีผล 14 วัน

ขอนแก่น สั่งเข้มรับมือโควิด "งดขายเหล้า" พื้นที่บลูโซนมีผล 14 วัน

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งเข้มมาตรการรับมือโควิด งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 14 วัน รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมเกิน 50 คน และจัดงานศพได้ไม่เกิน 3 วัน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ มีมติยกระดับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น ตามที่ ศบค.ประกาศให้อยู่ในระดับที่ 4

ซึ่งจะขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะงานศพให้จัดงานไม่เกิน 3 วัน ตั้งแต่วันสวดอภิธรรมไปถึงการฌาปนกิจ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ให้บริหารกำลังคนในรูปแบบเวิร์คฟอร์มโฮม

ทั้งนี้ มีการปรับคำสั่งที่ 58 และ 63 ของจังหวัด โดยขอความร่วมมือประชาชนที่จะจัดงานต่างๆ ถ้าเกิน 50 คน ต้องขออนุญาตทางอำเภอ ส่วนการจัดงานมหกรรม หรือรวมกลุ่มคนในรูปแบบต่างๆ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วน อนุญาตการจัดงานได้ไม่เกิน 200 คน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500 คน หากจำนวนเกินต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ส่วนพื้นที่ “บลูโซน” หรือพื้นที่นำร่องแหล่งเศรษฐกิจ เดิมเคยอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในเขต อ.อุบลรัตน์ , เปือยน้อย , และเวียงเก่า แต่ตอนนี้ขอให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีกครั้ง รวมถึงพื้นที่อีก 26 อำเภอ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มี.ค.หรือในห้วงระยะเวลา 14 วัน

สำหรับการฉีดวัคซีนให้เด็ก มีมติแต่งตั้งกุมารแพทย์ เพื่อดูเด็กที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 5-11 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว อาจจะสุ่มเสี่ยงต่ออาการที่ไม่พึงประสงค์

ขอนแก่น สั่งเข้มรับมือโควิด "งดขายเหล้า" พื้นที่บลูโซนมีผล 14 วัน

ขอนแก่น สั่งเข้มรับมือโควิด "งดขายเหล้า" พื้นที่บลูโซนมีผล 14 วัน

ขอนแก่น สั่งเข้มรับมือโควิด "งดขายเหล้า" พื้นที่บลูโซนมีผล 14 วัน