"โควิดระดับ 4" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คมาตรการมีอะไรบ้าง?

"โควิดระดับ 4" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คมาตรการมีอะไรบ้าง?

"โควิดระดับ 4" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างไร เช็คเลยอะไรทำได้-ไม่ได้บ้าง หลังไทยยกระดับโควิด-19 เตือนภัยระดับ 4 ทั่วประเทศ

ภายหลังจาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 เตือนภัย "โควิดระดับ 4" ทั่วประเทศ โดยคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์แนวโน้มจะยังทรงตัวระดับสูงในประเทศไทย

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยังได้ระบุแนวทางมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 หลัง เตือนภัย "โควิดระดับ 4" ทั่วประเทศ โดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการติดเชื้อ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP (Universal Prevention) เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100%

 

มาตรการคุม "โควิดระดับ 4"

 

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดรับประทานอาหารร่วมกัน และงดดื่มสุราในร้านอาหาร พร้อมงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน และงดกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : งดการโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
 • การเดินทางเข้า-ออกประเทศ : งดเดินทางไปต่างประเทศ และหากเดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวตามมาตรการ

 

\"โควิดระดับ 4\" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คมาตรการมีอะไรบ้าง?

 

 

เตือนภัย "โควิดระดับ 4"

 

 • งดเข้าสถานที่เสี่ยง : ร้านอาหารปรับอากาศ
 • งดทานอาหารร่วม-ดื่มสุราในร้าน
 • เลี่ยงการไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก : ตลาด ห้างสรรพสินค้า
 • เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน หรือ งดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์ (เกณฑ์จำนวนคนขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงต่อการรบาดของโรค รายจังหวัด)
 • ทำงานที่บ้าน (WFH) 50-80% และชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นใช้รถส่วนตัว
 • เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100%
 • เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ
 • เดินทางเข้าประเทศต้องตัวในระบบ Alternative State Quarantine (AQ)

 

\"โควิดระดับ 4\" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คมาตรการมีอะไรบ้าง?

 

สำหรับ สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 21,232 ราย ไม่รวม ATK อีก 16,890 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตยังสูง 39 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 22,730 ราย

 

\"โควิดระดับ 4\" อัพเดทล่าสุดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คมาตรการมีอะไรบ้าง?