สพฐ. ประกาศผลครูผู้ช่วย ปี 64 พบสอบตกกว่าแสนราย

สพฐ. ประกาศผลครูผู้ช่วย ปี 64 พบสอบตกกว่าแสนราย

สพฐ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564 พบสอบตกกว่าแสนคน สอบผ่านแค่ 40,737 คน คิดเป็น 28.31% ของผู้เข้าสอบ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5-6 ก.พ.ที่ผ่านมา

มีผู้สมัครกว่า 175,403 ราย ตำแหน่งว่าง 11,877 อัตรา 71 กลุ่มวิชา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค วันที่ 22 ก.พ.65 สอบภาค ค ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน และสอบสาธิตปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และประกาศผลสอบแข่งขันตามวันเวลา ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กำหนด

โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.65 นั้น พบว่ามีเข้าสอบภาค ก และภาค ข จำนวน 143,548 คน ซึ่ง กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ.ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข แล้ว โดยมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นจำนวน 40,737 คน คิดเป็น 28.31% ของผู้เข้าสอบ และจะประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ภายในเดือนมีนาคม 2565

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 2,865 คน ชลบุรี 1,933 คน กรุงเทพมหานคร 1,925 คน สุราษฎร์ธานี 1,573 คน และตาก 1,382 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ 61 คน สมุทรสงคราม 62 คน พัทลุง 76 คน แพร่ 77 คน และลำปาง 114 คน