ข่าวโควิดวันนี้ บุรีรัมย์สั่งปิดสถานบันเทิง-ร้านอาหารมีดนตรีไม่มีกำหนด

ข่าวโควิดวันนี้ บุรีรัมย์สั่งปิดสถานบันเทิง-ร้านอาหารที่มีดนตรีทั้งจังหวัดไม่มีกำหนด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงกว่า 300 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดทะลุแล้ว 8,600 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดสถานบันเทิง ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัด แบบไม่มีกำหนด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ มีประวัติสัมผัสเชื้อจากแหล่งบริการสถานบันเทิงมากถึง 300 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดกว่า 8,600 ราย และเสียชีวิตแล้ว 10 ราย

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัด โดยไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicon) สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ระลอกใหม่ รวมกว่า 8,600 ราย

 

ในจำนวนนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงตนตรี มากถึง 300 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ซึ่งหากยังคงปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่ชุมชน หมู่บ้านอื่น ๆ ในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุมโรค

 

ข่าวโควิดวันนี้ บุรีรัมย์สั่งปิดสถานบันเทิง-ร้านอาหารมีดนตรีไม่มีกำหนด

 

 

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ข่าวโควิดวันนี้ บุรีรัมย์สั่งปิดสถานบันเทิง-ร้านอาหารมีดนตรีไม่มีกำหนด

 

ข่าวโดย สุรชัย พิรักษา จ.บุรีรัมย์