กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

วันนี้ (21 ก.พ.65) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ อย่างต่อเนื่อง ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวทั้งที่มีเจ้าของ หรือจรจัด เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

โอกาสนี้ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทอดพระเนตรการเตรียมสุนัข สำหรับการผ่าตัดทำหมันของทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ประชากรสุนัขอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

ต่อมา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของทีมสัตวแพทย์อาสาของจังหวัดอุดรธานี ที่มาออกหน่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งวันนี้ได้รับการสนับสนุน ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จาก มณฑลทหารบกที่ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยฉีดวัคชีน และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว

จากนั้น กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่นำมาเสริมศักยภาพการผ่าตัดให้กับการออกหน่วยสัตวแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 215 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 135 ตัว

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสถึงวัตถุประสงค์ของการเสด็จมาออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า 

“ ที่มาออกหน่วยแพทย์จังหวัดอุดรธานี ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าอาวาสว่า มีสุนัขหลายตัวเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด และเข้ามากัดพระ กัดเด็ก และก็แถวนี้ไม่มีใครฉีดยา เพราะว่าไม่มีใครมา แต่นี่เราทำไป 3 วัน ก็กว่า 200 ตัว การทำเทคนิคที่จะต้องมีคือว่า ใจของเราต้องอยู่ที่งาน เพราะจะรู้สึกว่าไม่เจ็บ เหนื่อย หรือ นาน แต่ถ้าเราเป็นคนขี้เบื่อก็จะไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้ดี แต่จริงๆแล้วการทำงานนี้เป็นการแก้ปัญหาของสัตว์ และแก้ปัญหาของคนด้วย”

สำหรับ การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งหวังที่จะพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง