"โควิด-19" บุกเรือนจำตะกั่วป่า พบผู้ต้องขังป่วยแล้วกว่า 300 คน

"โควิด-19" บุกเรือนจำตะกั่วป่า พบผู้ต้องขังป่วยแล้วกว่า 300 คน

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.พังงา พบผู้ต้องขังเรือนจำตะกั่วป่า ติดเชื้อแล้วกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์หลังพบผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายปริญญา ศรีธัญแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า มีผู้ต้องขังจำนวน 587 คน เป็นชาย 543 คน หญิง 44 คน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 323 คน เป็นชาย 322 คน หญิง 1คน โดยพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้ถูกแยกกักตัวและรักษา ซึ่งใช้เรือนนอนชาย 1 และ 2 และเรือนนอนหญิง เป็นสถานที่เอกเทศ (CI) นอกจากนี้ยังมียาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 29,000 เม็ด สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ และยังได้ประสานขอรับยาเพิ่มจากเรือนจำอำเภอเกาะสมุย และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีก 21,000 เม็ด เพื่อสำรองหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง ทราบว่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และยาฟาวิพิราเวียร์ เพียงพอในการดูและรักษา เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลด้วย

ทางด้านนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมดำเนินงานการควบคุมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งในพื้นที่แต่ละอำเภอ พร้อมทั้งพิจารณาขยายเวลาการตั้งด่านฯของอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี การกำหนดสถานที่เอกเทศในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า และห้างสรรพสินค้าในอำเภอตะกั่วป่าได้ขออนุญาตผ่อนคลายเปิดตู้ร้องเพลงแบบหยอดเหรียญแต่ที่ประชุมมีมติให้ระงับไว้เพื่อความปลอดภัย พร้อมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหมายเลขโทรศัพท์ของทุก รพ.สต. แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ทุกอำเภอคงใช้มาตรการ DMHTTA และ VUCA ควบคู่กัน และทุกพื้นที่ยังต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิต

ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง.) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย ในจังหวัด 70 ราย แรงงานต่างด้าว 5 ราย รับกลับมารักษา 3 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย รวมสะสม 3,569 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย กำลังรักษา 367 ราย