กรมเจ้าท่า ไฟเขียวให้เข้าอุดรอยรั่วท่อน้ำมัน หลังเสนอแผน

กรมเจ้าท่า ประชุมหารือแผนการนำน้ำมันที่คงเหลืออยู่ออกจากท่อที่เสียหายและพันปิดรอยรั่ว พร้อมเตรียมการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ซึ่งเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom เช้าวันนี้ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้นำเสนอแผนการนำน้ำมันที่คงเหลืออยู่อีกประมาณ 12,000 ลิตร ออกจากท่อที่เสียหายและพันปิดรอยรั่ว และแผนการเตรียมการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โดยมีผู้แทนจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ร่วมประชุม ซึ่งบริษัทได้เสนอแผนการปฏิบัติงานในเบื้องต้นต่อที่ประชุม

ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอ ได้แก่
1. ฉีดการฉีดน้ำยากันรั่วที่บอลวาล์ว
2. การดูดน้ำมันที่เหลือออกจากท่อ
3. การพันปิดรอยรั่วทั้ง 2 จุด โดยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ

ซึ่งการปฏิบัติการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และจากบริษัทผู้ผลิตท่อส่งน้ำมัน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน การประเมินและควบคุมความเสี่ยง และการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมการเฝ้าระวัง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ติดตั้งทุ่นกักน้ำมัน จำนวน 5 เส้น ความยาวเส้นละ 200 เมตร บริเวณทุ่น SINGLE POINT MOORING (SPM) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เรือลากจูงจำนวน 10 ลำในการลากจูงทุ่นกักน้ำมัน
กลุ่มที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันบนเรือลากจูง
กลุ่มที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์เก็บคราบน้ำมันบนเรือ ศรีราชา ออฟชอร์ 881 ซึ่งสามารถเก็บน้ำมันได้ถึง 1 แสนลิต/ชั่วโมง

พร้อมเตรียมเรือสำหรับรับน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากทะเล ติดตั้งเต็นท์ดักคราบใต้ทะเล ติดตั้งปั้มสำหรับดูดน้ำมันออกจากเต็นท์ดักคราบใต้ทะเล โดยประสานกองทัพเรือเตรียมเรือหลวงหนองสาหร่าย สำหรับเฝ้าระวังและบันทึกภาพงานใต้น้ำ พร้อมนักประดาอีก 24 นาย

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำให้บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ จากผู้เชียวชาญที่เข้าร่วมประชุม และให้จัดส่งเอกสารเสนอแผนการดำเนินงานทั้งหมดอีกครั้ง ถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองก่อน 10 โมงเช้าของวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการอนุมัติแผนการปฏิบัติการต่อไป