ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้ กับอดีตลูกค้ารายย่อยของธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แจ้งว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไปใช้ในการติดตามทวงหนี้กับอดีตลูกค้ารายย่อยของธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ร่วมกับชื่อของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยุติการดำเนินธุรกิจลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ดังนั้น ขอให้ประชาชนและอดีตลูกค้ารายย่อยของธนาคารโปรดระมัดระวังการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อของธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ เพื่อความปลอดภัย หากท่านได้รับการติดตามทวงถามหนี้ ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 

อย่าหลงเชื่อข้อความที่ติดต่อท่านเข้ามา อย่าเปิดเผยข้อมูลใดๆ หรือทำธุรกรรมใด ตามข้อความที่ได้รับกรุณา และติดต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยตรงตามที่อยู่อย่างเป็นทางการของบริษัทนั้นๆ เท่านั้น

 

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายติดต่ออดีตลูกค้ารายย่อยไม่ว่าจะด้วยช่องทางใดก็ตาม ไม่ว่าจะเพื่อธุรกรรมใดๆ ก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จัดการหนี้ของท่านโดยตรงเท่านั้น

 

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้