หนองบัวลำภู กำหนดมาตรการล็อคเป้า เฝ้าชุมชน หลังพบผู้ป่วย 52 คลัสเตอร์

หนองบัวลำภู กำหนดมาตรการ covid free setting ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน หลังพบผู้ป่วย 52 คลัสเตอร์ และจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ทุกอำเภอ หากฝ่าฝืน ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉัวสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในกาปะชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หลังพบผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกอำเภอ และเกิดคลัสเตอร์ จำนวน 52 คลัสเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ในสถานศึกษา ตลาดสถานที่ราชการที่ให้บริการ ชุมชนและครอบครัว

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ระลอกมกราคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -17 ก.พ. 65 มีผู้ป่วยสะสม 2,101 ราย รักษาหาย 1,516 ราย กำลังรักษา 1,169 ราย และในวันที่ 17 ก.พ. 65 มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 149 ราย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในหลายคลัสเตอร์ โดยเฉพาะในโรงเรียนและชุมชน ต้องหามาตรการในการยับยั้งให้ได้โดยเร็ว พร้อมออกประกาศข้อปฎิบัติทางกฎหมายให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนและไม่ปฎิบัติตามทำให้เกิดความเสียหายและมีการระบาดของโรคโควิด-19ในวงกว้าง ต้องรับผิดชอบตามมาตรการทางกฏหมายโดยไม่ละเว้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติให้สถานที่ราชการ ตลาดสด ชุมชน สถานที่ราชการ ธนาคาร ร้านอาหาร ปฎิบัติตามขั้นตอน covid free settingหรือมาตรการขององค์กร อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามปล่อยให้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง ต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฏหมาย โดยไม่มีข้อละเว้น