เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 292 ราย ในครอบครัว เพิ่มสูงขึ้น

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 292 ราย ในครอบครัว เพิ่มสูงขึ้น

ปัจจัยการติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสาเหตุหลักยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัว และอยู่ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ย้ำประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (17 ก.พ. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 292 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ได้แก่ สงขลา 2 ราย กรุงเทพมหานคร และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย ส่วนอีก 288 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

โดยขณะนี้มีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มองค์กร/สถานที่ทำงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์, หน่วยทหารแห่งหนึ่ง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม, บริษัทธาราอีซูซุ สำนักงานใหญ่, ร้านขายข้าวสารสาคร ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง คลัสเตอร์กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ แผนกอินเตอร์ฯ และคลัสเตอร์กลุ่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านท่าช้าง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และบ่อตกกุ้ง อำเภอสารภี

ขณะที่การระบาดในครอบครัว พบเพิ่มกว่า 10 ราย จาก 14 ครอบครัวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 105 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 154 ราย

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 292 ราย ในครอบครัว เพิ่มสูงขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด้านข้อมูลผู้เสียชีวิต 2 รายวันนี้ รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 89 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ลิ้นหัวใจรั่ว และหัวใจเต้นผิดจังหวัด ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน ผู้เสียชีวิตไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มีอาการตัวบวม รับประทานได้น้อย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ตรวจ RT-PCR ยันยันว่าติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลสันทราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทั่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลง

อีกราย เป็นหญิงชาวเมียนมา อายุ 28 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคเรื้อน ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน ผู้เสียชีวิตได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 2 เข็มมากว่า 2 สัปดาห์ โดยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ตรวจ RT-PCR ยันยันว่าติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลเทพปัญญา ต่อมาเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลง

ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อช่วงนี้ พบว่าสาเหตุหลักยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัว และอยู่ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนการสัมผัสในที่ทำงาน และการสัมผัสในชุมชน ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับกลาง ๆ ขณะที่การสัมผัสในสถานบันเทิง และการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด ลดลง แต่ยังคงพบอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงขอเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบตามกำหนด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ส่วนหน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการต่าง ๆ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัดเช่นกัน

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 292 ราย ในครอบครัว เพิ่มสูงขึ้น