อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." ล่าสุด เหลือเท่าไหร่เช็คที่นี่!

อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." ล่าสุด เหลือเท่าไหร่เช็คที่นี่!

กทม.เปิดยอดเตียงรักษา "ผู้ป่วยโควิด" ในกรุงเทพฯ ทั้งระบบ จำนวน 3.4 พันเตียง คงเหลือล่าสุดเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่!

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานสถานการณ์ยอดเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งระบบ โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) จากข้อมูลล่าสุดประจำวันที่  17 ก.พ.2565 ประกอบด้วย

1.รพ.กลาง เตียงทั้งหมด 72 เตียง ใช้ไปแล้ว 67 เตียง คงเหลือ 5 เตียง คิดเป็น 93.06 %

2.รพ.ตากสิน เตียงทั้งหมด 24 เตียง ใช้ไปแล้ว 21 เตียง คงเหลือ 3 เตียง คิดเป็น 87.50 %

3.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เตียงทั้งหมด 56 เตียง ใช้ไปแล้ว 50 เตียง คงเหลือ 6 เตียง คิดเป็น 89.29 %

4.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เตียงทั้งหมด 19 เตียง ใช้ไปแล้ว 13 เตียง คงเหลือ 6 เตียง คิดเป็น 68.42 %

5.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เตียงทั้งหมด 33 เตียง ใช้ไปแล้ว 16 เตียง คงเหลือ 17 เตียง คิดเป็น 48.48 %

6.รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เตียงทั้งหมด 4 เตียง ใช้ไปแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 1 เตียง คิดเป็น 75 %

7.รพ.ราชพิพัฒน์ เตียงทั้งหมด 65 เตียง เตียงเสริม 7 เตียง ใช้ไปแล้ว 72 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 110.77 %

8.รพ.สิริธร เตียงทั้งหมด 17 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 19 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 111.76 %

9.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตียงทั้งหมด 255 เตียง ใช้ไปแล้ว 238 เตียง คงเหลือ 17 เตียง คิดเป็น 93.33 %

10.รพ.สนามราชพิพัฒน์ 1 (THG)เตียงทั้งหมด 126 เตียง ใช้ไปแล้ว 111 เตียง คงเหลือ 25 เตียง คิดเป็น 88.10 

11.รพ.สนามราชพิพัฒน์ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) เตียงทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไปแล้ว 185 เตียง คงเหลือ 55 เตียง คิดเป็น 77.08 %

12.รพ.เอราวัณ 1 (ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน) เตียงทั้งหมด 140 เตียง ใช้ไปแล้ว 117 เตียง คงเหลือ 23 เตียง คิดเป็น 83.57 %

13.รพ.เอราวัณ 2 (สนามกีฬาบางกอกอารีนา-หนองจอก) เตียงทั้งหมด 400 เตียง ใช้ไปแล้ว 360 เตียง คงเหลือ 40 เตียง คิดเป็น 90 %

14.รพ.เอราวัณ 3 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งครุ) เตียงทั้งหมด 342 เตียง ใช้ไปแล้ว 235 เตียง คงเหลือ 107 เตียง คิดเป็น 68.71 %

15.รพ.สนามจตุจักร เขตจตุจักร เตียงทั้งหมด 120 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 122 เตียง คงเหลือ 95 เตียง คิดเป็น 101.67 %

17.โรงพยาบาลสนามลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง) เตียงทั้งหมด 200 เตียง ใช้ไปแล้ว 85 เตียง คงเหลือ 115 เตียง คิดเป็น 42.50 %

18.รพ.กลาง (Hospitel) เตียงทั้งหมด 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 0 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 0 %

19.Elegant Airport Hospitel เตียงทั้งหมด 100 เตียง ใช้ไปแล้ว 69 เตียง คงเหลือ 31 เตียง คิดเป็น 69 %

20.โรงแรมราชพิพัฒน์ (Hospitel) เตียงทั้งหมด 1,000 เตียง ใช้ไปแล้ว 867 เตียง คงเหลือ 133 เตียง คิดเป็น 86.70 %

21.ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.หนองจอก เตียงทั้งหมด 213 เตียง ใช้ไปแล้ว 180 เตียง คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 84.60 %

ทั้งนี้ หากนำจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel จะแบ่ง 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

1.เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก มีเตียงทั้งหมด 545 เตียง เตียงเสริม 9 เตียง ใช้ไปแล้ว 499 เตียง คงเหลือ 55 เตียง คิดเป็น 91.56 %

2.เตียงคนไข้ในส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงทั้งหมด 1,568 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,215 เตียง คงเหลือ 355 เตียงคิดเป็น 77.49 %

3.เตียงคนไข้ในส่วน Hospitel มีเตียงทั้งหมด 1,313 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,116 เตียง คงเหลือ 197 เตียง คิดเป็น 85 %

อย่างไรก็ตาม หากนำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดทั้ง 3 ส่วนในสังกัด กทม.จะมีเตียงทั้งหมด 3,426 เตียง เตียงเสริม 11 เตียง ใช้ไปแล้ว 2,830 เตียง คงเหลือ 607 เตียง หรือคิดเป็น 82.60 %