“ในหลวง-ราชินี“ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

“ในหลวง-ราชินี“ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

“ในหลวง-ราชินี” เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

วันนี้  (16 ก.พ.65) เวลา 17.52 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

“ในหลวง-ราชินี“ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 

“ในหลวง-ราชินี“ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง 

 

 

แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ  

 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ  จากนั้น  พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า  ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย  และพระราชทานเทียนชนวน ที่ทรงจุดให้ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี  เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา 5 พระอาราม ได้แก่ 

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้ว พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา  และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม  ทรงศีล  พระเทพวชิรมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์  พระสงฆ์ถวายอดิเรก  จบแล้ว 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

สำหรับบรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อีกทั้งเยี่ยมชมอุโมงค์มหาราชที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ภายในอุโมงค์ติดตั้งภาพถ่ายขาวดำ ประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอาทิ 

 

ป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมือง ผังแสดงแนวสันนิษฐานการขุดค้นทางโบราณคดี ภาพตลาดท่าช้างวังหน้า อาคารขายเครื่องไฟฟ้าของรัฐบาล ป้อมเผด็จดัสกรและอาคารทิมแถว เหตุการณ์งานฉลองรพะนครครบ 100 ปี ภาพถนนมหาราช ตรงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง เห็นป้อมทัศนานิกรภาพถนนหน้าพระลาน เห็นกำแพงพระบรมมหาราชวัง และกำแพงวังท่าพระ รวมทั้งภาพแผนผังพระบรมมหาราชวัง ซึ่งภาพเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก 

 

นอกจากนี้มีประชาชนจับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนใน และ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทุกคนผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด