อย. พบ "แคดเมียม" เกินมาตรฐานใน "หอยครางต้มแช่แข็ง"

อย. พบ "แคดเมียม" เกินมาตรฐานใน "หอยครางต้มแช่แข็ง"

อย. พบ "หอยครางต้มแช่แข็ง" ที่นำเข้าจากจีน มีสาร "แคดเมียม" เกินมาตรฐาน วอนอย่าซื้อมารับประทานเพราะถือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค

วานนี้ (15 ก.พ.65) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ได้เก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ "หอยครางต้มแช่แข็ง" (Frozen Boiled Bloody Clam Meat SIZE:300/500) ผลิตโดยบริษัทแห่งหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำเข้าโดยบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วันผลิต 21/04/2021 วันหมดอายุ 20/04/2023 น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

อย. พบ \"แคดเมียม\" เกินมาตรฐานใน \"หอยครางต้มแช่แข็ง\"

ผลการตรวจวิเคราะห์พบ "แคดเมียม" 2.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงจัดเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

อย. พบ \"แคดเมียม\" เกินมาตรฐานใน \"หอยครางต้มแช่แข็ง\"

ขอเตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ "หอยครางต้มแช่แข็ง" ที่ฉลากระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุดังกล่าวมารับประทาน กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ