ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1 ปี - ดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1  ปี - ดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 1 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี" ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ : 02/2565 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 8 ห 4364512

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 7 ว 2948072

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,280 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท

0878998          4456017          5842420          6664046          8220814

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง     2,560 อันดับ     อันดับละ 800 บาท

0152427          2475781          2831617          3065528          5064026

5299349          6462541          9254909          9771846          9834689

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     3,840 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

0516588          1655568          1836046          3361562          4623087

4968995          5520403          6627705          7237621          7651295

8059925          8469352          9330551          9357719          9515985

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง     506,730 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

1633          5300

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1  ปี - ดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1  ปี - ดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565