รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดขายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดขายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ที่ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นทางเลือกที่มีความประหยัด และคุ้มค่า

ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ราคา 750 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 50 บาท) หากคำนวณแล้วจะเฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท เดินทางจากรังสิต - ตลิ่งชัน ระยะทาง 41 กิโลเมตร ประหยัดสูงสุดเพียง 0.60 บาทต่อกิโลเมตร 

สำหรับข้อกำหนดการใช้บัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว มีดังนี้

               : ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
               : ผู้โดยสารสามารถเติมมูลค่าเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเท่านั้น
               : วันหมดอายุ 30 วันจะเริ่มนับตั้งแต่เข้าใช้งานครั้งแรก
               : เมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้วจะต้องใช้เดินทางภายใน 45 วัน มิฉะนั้นจำนวนเที่ยวเดินทางจะถูกตัดเหลือ 0 เที่ยว ,
               : หากบัตรโดยสารวันหมดอายุหรือเที่ยวเดินทางหมด สามารถเติมเที่ยวใหม่ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
               : กรณีเติมเที่ยวเดินทาง จะนับวันหมดอายุของบัตรโดยสารใหม่ทันที
               : กรณีเติมเที่ยวเดินทางต้องมีเที่ยวเดินทางคงเหลือน้อยกว่า 50 เที่ยว

โดยหลังจากเปิดจำหน่ายบัตรดังกล่าววันแรกปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้โดยสารสอบถามเพื่อหาซื้อบัตรดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดขายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว