ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน

ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน

การรถไฟฯ กางไทม์ไลน์แก้ลูกคลื่นกำแพงเพชร 6 ใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังประชาชนโอดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จี้ “อิตาเลียนไทย” ซ่อมทันที ขีดเส้นต้องเสร็จใน 2 เดือน

กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟช่วงดอนเมือง-หลักสี่ ใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง มีปัญหาลูกคลื่น ทำให้ประชาชนที่สัญจรบนถนนเส้นดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ทันที สั่งการให้ บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) เร่งซ่อมแซมปัญหาลูกคลื่นบนพื้นผิว ตีกรอบต้องแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

โดยล่าสุด ร.ฟ.ท. เปิดไทม์ไลน์ซ่อมถนนกำแพงเพชร 6 พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ โดยปัจจุบัน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง สน.ดอนเมือง เห็นควรให้มีการจัดทำป้ายเตือน ป้ายปิดเพื่อเบี่ยงเส้นทางจราจร รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถบริเวณ AOT กับถนนเชิดวุฒากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน

ส่วนแผนซ่อมแซมถนนอิตาเลียนไทย จะสามารถดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงและปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนในจุดที่ 1 ได้ในวันที่ 1 ก.พ. 2565 นี้ โดยในวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้เข้าสำรวจตำแหน่งเพื่อกำหนดขอบเขตที่จะทำการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ครบทุกจุดภายใน 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุดที่ 1 จากบริเวณช่วงสะพานรถยนต์ กม.22+642 จนถึงแยก กม.23+800 ระยะทาง 1.158 กม. มี 4 ช่องจราจร ปิดซ่อมแซมครั้งละ 2 ช่องจราจร ใช้ระยะเวลาซ่อมบำรุง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 2 มี.ค.2565 โดยจะทำการรื้อผิวแอสฟัลต์ (Asphalt) ออก และทำการปรับชั้นทางตลอดแนวให้เรียบเสมอกันก่อนจะคืนผิว แอสฟัลติก (Asphaltic) เพื่อให้สภาพถนนเรียบและสัญจรได้อย่างปลอดภัย

จุดที่ 2 จากบริเวณช่วง สน.ดอนเมืองจนถึงแยกนายใช้ ระยะทาง 1 กม. มี 4 ช่องจราจร ใช้ระยะเวลาซ่อมบำรุง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 9  มี.ค. 2565 จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูน เป็นลูกคลื่นให้เรียบและเปิดผิวจราจร แอสฟัลต์  (Asphalt) และช่องจราจรที่ติดกับเกาะกลางแบริเออร์ที่มีผิวจราจรทรุดตัว ฝั่งสน.ดอนเมือง ทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง

ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน

จุดที่ 3 บริเวณใต้สถานีดอนเมืองตลอดแนว ระยะทาง 800 เมตร มี 4 ช่องจราจร ใช้ระยะเวลาซ่อมบำรุง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 16  มี.ค. 2565 จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูนและเป็นลูกคลื่น ให้เรียบตลอดแนวและเปิดผิวจราจร แอสฟัลต์  (Asphalt) ด้านที่ติดกับเกาะกลางฝั่งสน.ดอนเมือง เพื่อทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง

จุดที่ 4 จากสถานีการเคหะถึงหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง ระยะทาง 1.5 กม. มี 4 ช่องจราจร ใช้ระยะเวลาซ่อมบำรุง 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 26  มี.ค. 2565 จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรตลอดแนว

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ยืนยันว่าการดำเนินการซ่อมแซมถนนฯ อยู่ในช่วงการประกันความชำรุดบกพร่องของการก่อสร้าง จึงไม่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเพิ่มแต่อย่างใด รวมทั้งที่ผ่านมาได้มีการติดตามดูแลซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป เข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกสถานี ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ดังนั้น กรณีที่ระบุว่ามีการร้องเรียนปัญหามาตั้งแต่ปี 2563 และไม่ได้รับการแก้ไขนั้น จึงไม่เป็นความจริง เพราะตลอดปี 2563 ร.ฟ.ท. ให้ผู้รับจ้างเข้าไปซ่อมแซมเส้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณดอนเมือง ได้ซ่อมแซมไปแล้วถึง 3 ครั้ง และปี 2564 อีกจำนวน 2 ครั้ง 

ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน

ร.ฟ.ท.เร่งสางดราม่าถนนลูกคลื่น สั่ง “อิตาเลียนไทย” ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน