สปสช. ขยายสิทธิฝากครรภ์ กับ "กองทุนบัตรทอง" ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จริงหรือ?

สปสช. ขยายสิทธิฝากครรภ์ กับ "กองทุนบัตรทอง" ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จริงหรือ?

สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ให้หญิงไทยฝากครรภ์ กับ "กองทุนบัตรทอง" จากเดิมจำกัด 5 ครั้ง เป็นไม่จำกัดจำนวนครั้ง จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ให้ฝากครรภ์ กับ "กองทุนบัตรทอง" ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทางศูนย์ต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สปสช. ได้ขยายสิทธิประโยชน์การฝากครรภ์คุณภาพจากเดิม 5 ครั้ง เป็นไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าฝากครรภ์ทุกสิทธิการรักษา

นอกจากนี้ สปสช. ได้แยกการจ่ายสำหรับบริการฝากครรภ์และการตรวจทางห้องแล็ปหรือห้องปฏิบัติการที่จำเป็นออกจากกัน รวมถึงการจ่ายเฉพาะการตรวจและบริการพิเศษ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยให้บริการตรวจห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย

  • ตรวจซิฟิลิส ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจคัดกรองโลหิตจางธาลัสซีเมีย (MCV และ/หรือ DCIP)
  • หมู่โลหิต (ABO/Rh) เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2565 บอร์ด สปสช. ได้มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สามี หรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ตรวจคัดกรองพร้อมกับหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสามีสู่หญิงตั้งครรภ์และส่งผลต่อทารกในครรภ์ และการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อ-แม่-สู่ลูก เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของทารกในครรภ์ได้เร็วขึ้น ช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลครรภ์หรือเตรียมความพร้อมของพ่อ-แม่ด้วย

สปสช. ขยายสิทธิฝากครรภ์ กับ \"กองทุนบัตรทอง\" ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จริงหรือ?

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วนที่ 1330