"สปสช." เพิ่มโอกาสเด็กไทยรักษา "โรคมะเร็ง" ลดภาระค่าใช้จ่าย

"สปสช." เพิ่มโอกาสเด็กไทยรักษา "โรคมะเร็ง" ลดภาระค่าใช้จ่าย

"สปสช." ร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยจากโรคร้าย เนื่องในวัน วันมะเร็งเด็กสากล จัดสิทธิประโยชน์รักษา ให้ยาเคมีบำบัด ฉายแสง รวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ช่วยเพิ่มโอกาสหายป่วย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็ง เป็นภัยร้ายทางสุขภาพ ไม่แต่เฉพาะกับผู้ใหญ่ แต่มีเด็กจำนวนหนึ่งที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเช่นกัน โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันมะเร็งเด็กสากล” เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กๆ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเหล่านี้

 

  • ไทยพบเด็กป่วยมะเร็งปีละ 1,000 ราย

 

ประเทศไทยพบเด็กที่ป่วยด้วย โรคมะเร็ง ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 15 ปี ประมาณปีละ 1,000 ราย ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว รองลงมา เป็นมะเร็งสมอง และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  

 
"การรักษาโรคมะเร็งแม้ว่าในเด็กจะมีโอกาสหายขาดได้มากกว่าผู้ใหญ่ แต่ด้วยเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เป็นภาระค่ารักษาพยาบาลที่พ่อแม่ต้องแบกรับ ในอดีตจึงมีหลายครอบครัวต้องประสบภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลนี้"

 

"สปสช." เพิ่มโอกาสเด็กไทยรักษา "โรคมะเร็ง" ลดภาระค่าใช้จ่าย

  • กองทุนบัตรทอง ดูแล เข้าถึงการรักษา

 

ซึ่งแนวทางการรักษามะเร็งในเด็กไม่ต่างจากผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับระยะของโรคมะเร็ง การวินิจฉัยและดุลยพินิจการรักษาของแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง ในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ได้บรรจุให้การรักษามะเร็งชนิดต่างๆ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการรักษามะเร็งเด็ก เพื่อดูแลให้เข้าถึงการรักษาและลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิ ให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการผ่าตัด เป็นต้น

 

นอกจากนี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์การรักษาโดยวิธีการรปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ใช้รักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ที่เป็นชนิดพบมากในเด็ก โดยสนับสนุนค่าปลูกถ่ายจำนวน 750,000-1,500,000 บาทต่อราย ขึ้นอยู่กับชนิดการปลูกถ่ายฯ ซึ่ง สปสช. เริ่มบรรจุให้เป็นสิทธิประโยชน์บริการมาตั้งแต่ในปี 2551

ทั้งนี้ การดำเนินสิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รวมถึง โรคธาลัสซีเมีย เข้ารับการรักษาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในปี 2562-2564 มีผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาจำนวน 47 รายแล้ว 


“สปสช. ให้ความสำคัญต่อการจัดสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลเด็กๆ ทั้งสิทธิประโยชน์สุขภาพพื้นฐาน รวมถึงกรณีที่เจ็บป่วยให้เข้าถึงการรักษารวมถึงโรคมะเร็งนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการรักษาและหายป่วยจากโรคร้าย ซึ่ง สปสช.ขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งเด็กสากลนี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว