ครม.ไฟเขียว! เวนคืนที่ดินริมคลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ-บางบอนใต้

ครม.ไฟเขียว! เวนคืนที่ดินริมคลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ-บางบอนใต้

ครม.ไฟเขียว! เวนคืนที่ดินริมคลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ-บางบอนใต้ สร้างเขื่อนขยายคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมขังกรุงเทพฝั่งตะวันตก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความกว้าง 50 เมตร ความยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร เพื่อดำเนินโครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุงหน่าง ช่วงทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัยถึงคลองบางบอน เนื่องจากปัจจุบันคลองลุงหน่างมีความกว้างเพียง 1-2 เมตร และมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขยายคลองและสร้างเขื่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปยังโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกามีระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี โดยเริ่มให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ