ผวา ! คลัสเตอร์ 3 ตลาดโคราช ป่วยสะสม 211 ราย เชื้อกระจายกว่า 20 ตำบล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง ยังพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้คนจำนวนมากและหลากหลายสถานะ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ถึงความคืบหน้าการสอบสวนคลัสเตอร์ตลาดต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากพบพ่อค้า แม่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องป่วยจำนวนมากและเชื้อได้ลุกลามขยายวงไปหลายพื้นที่ ได้แก่

 

1.คลัสเตอร์ตลาดประปายุคใหม่และตลาดเพ็ชรสีมาซึ่งเป็นตลาดเช้าเอกชน เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา วันที่ 4 ก.พ พบผู้ป่วยเป็นผู้ค้าในตลาดประปายุคใหม่ จึงค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเชื่อมโยงจากกิจกรรมทางสังคมไปมาหาสู่ พบปะพูดคุยและทานอาหารร่วมกัน พบผู้ป่วยเพิ่มรวม 13 ราย ประกอบด้วยแผงเบเกอรี่ 7 ราย แผงปลา 3 รายและแผงหมู 3 ราย จากนั้นทีมสาธารณสุข ทน.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจประเมินคลอรีนในน้ำประปาที่ใช้อุปโภค บริโภคได้ค่าประมาณ 0.9 -1.2 กำชับให้เติมคลอรีนและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมปิดตลาด เพื่อล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งระดมตรวจ ATK ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้อง พบผู้ค้าป่วย 69 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ใกล้ชิด 29 ราย ป่วยสะสะสม 98 ราย เชื้อกระจายในพื้นที่ 18 ตำบล ของ อ.เมือง

2.คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลเมือง (ทม.) ปากช่อง เป็นการติดเชื้อรอบสอง วันที่ 1 ก.พ สุ่มตรวจ ATK ผู้ค้า พบติดเชื้อ 2 ราย สอบสวนโรคผู้ป่วยเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ปากช่อง ค้นหาเชิงรุกพบเชื้อลุกลามขยายวงที่ 1 ผู้ค้าสินค้าอุปโภค บริโภคและเบ็ดเตล็ด 45 ราย วงที่ 2 ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด 21 ราย ป่วยสะสม 66 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 100 ราย

3.คลัสเตอร์ตลาดไนท์บาซาร์ อ.พิมาย วันที่ 17 มกราคม ลูกสาวและลูกเขยเดินทางมาจาก อ.เมือง มาเยี่ยมแม่ วันที่ 30 ม.ค.ลูกสาวและลูกเขยแจ้งติดโควิด ทำให้แม่ซึ่งเป็นผู้ค้าขายดอกไม้ที่ตลาดไนท์บาร์ซาร์พิมายและหลานเรียนอยู่ชั้น ม.3/3 โรงเรียนพิมายวิทยา ติดเชื้อ จากนั้น ศปก.อ.พิมาย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วย 47 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 ราย