"วันมาฆบูชา" 16 ก.พ.นี้ กทพ. เปิดใช้ทางด่วนฟรี 3 สายทาง

"วันมาฆบูชา" 16 ก.พ.นี้ กทพ. เปิดใช้ทางด่วนฟรี 3 สายทาง

"วันมาฆบูชา" 16 ก.พ. นี้ กทพ. ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน 3 สายทาง เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา รวม 60 ด่าน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก้ปัญหารถติดหน้าด่าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ(ด่วน) ของทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางด่วนศรีรัช และทางด่วนอุดรรัถยา 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ในวันที่ 16 ก.พ. 65 (วันมาฆบูชา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย