อธิการ มมส เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช วันวาเลนไทน์

อธิการ มมส เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช วันวาเลนไทน์

เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช มมส ให้บริการรับบริจาคโลหิต ในวัน - เวลาราชการ "ดร.ประยุกต์" หนุนจัดหาโลหิตให้มีความเพียงพอต่อการความต้องการ

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้บริการเจาะโลหิต จัดเตรียมโลหิต

อธิการ มมส เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช วันวาเลนไทน์

และดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับงานธนาคารเลือด เพื่อจัดหาโลหิตให้มีความเพียงพอต่อการความต้องการใช้โลหิตของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสุทธาเวช ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์ผู้รักษา

อธิการ มมส เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช วันวาเลนไทน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเปิดให้บริการงานธนาคารเลือด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ให้เพียงพอสำหรับการใช้ในการรักษาผู้ป่วย  เพื่อตรวจคัดกรองโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  ของผู้ป่วยกับโลหิตที่ได้รับบริจาค  

อธิการ มมส เปิดธนาคารเลือด รพ.สุทธาเวช วันวาเลนไทน์

ธนาคารเลือด  ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการรับบริจาคโลหิตในวัน - เวลาราชการ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีสุขภาพแข็งแรง จากพื้นที่ต่าง ๆ  ในเขตจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ได้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตเพียงพอและมีความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวช  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์ผู้รักษาต่อไป