"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter ตรวจประมงกว่าหนึ่งพันลำ ก่อนออกใบอนุญาต

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง IUU เป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการการตรวจเครื่องมือประมงแบบบูรณาการ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปี 2565 - 2567 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เข้าร่วมการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ด้วย เพื่อยกระดับการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ให้การประมงไทย ปราศจากการประมง IUU ปราศจากแรงงานบังคับ ปราศจากการค้ามนุษย์ อย่างแท้จริง โดยดำเนินการตรวจเรือประมงพาณิชย์ 10,000 ลำ ที่จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 นี้ ซึ่งพี่น้องชาวเรือประมงพาณิชย์ทุกท่านสามารถนัดหมายการตรวจได้ที่ ศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) หรือสำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter

"บิ๊กโจ๊ก" เปิดปฏิบัติการ Joint Mission by IUU Hunter