เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

"กรณิศ" ปธ.อนุฯ เผยเคาะนำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

ส.ส. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร เผยถึงโครงการการนำสายไฟลงดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ว่า ทางคณะฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มโครงการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน 1,500 กิโลเมตร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใน 3 ปี

โดยปี 2565 นี้จะเริ่มการดำเนินการแบบเร่งด่วนสำหรับสายไฟสายสื่อสารระยะทาง 456 กิโลเมตร และในส่วน 936 กิโลเมตรที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินเพิ่มเติมในต่างจังหวัดกว่า 6,000 กิโลเมตร ภายในเวลา 3 ปี เช่นกัน

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

โดยหน่วยงานที่ดูแลจะประกอบไปด้วย

1.) การไฟฟ้านครหลวง : กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

2.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

3.) กรุงเทพมหานคร : อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่การจัดระเบียบสายสื่อสาร และประสานงานกับตำรวจ ดูแลและอนุญาตการใช้พื้นที่ทางเท้า รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชน

4.) สำนักงาน กสทช. : กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร

 

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี

เคาะ! นำสายไฟสายสื่อสารลงดินภายใน 3 ปี