"วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว" ท่องเที่ยงเชิงเกษตรและวัฒนธรรม รับวันวาเลนไทน์

ดีเดย์! เปิดท่องเที่ยวตำบลเกาะแต้ว เมืองสงขลา เชิงเกษตรและวัฒนธรรม "วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว : นา สวน ควน เล" ต้อนรับวันแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 65 ที่ วัดควนเจดีย์ หมู่ 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดปฐมฤกษ์ท่องเที่ยงเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตำบลเกาะแต้ว ต้อนรับวันแห่งความรักภายใต้สโลแกน วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว “นา สวน ควน เล” โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้วจับมือเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ผู้นำชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา

เนื่องจากชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามสภาพสังคมเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย พื้นที่ราบลุ่มก็ทำนาปลูกข้าว พื้นที่สูง(ควน) ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และทะเลกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ทำให้ชุมชนตำบลเกาะแต้วมีความสมบูรณ์ทางด้านอาหาร วัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม ทั้ง นา สวน ควน เล ชุมชนตำบลเกาะแต้ว โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้วจึงริเริ่มจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน และความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามขึ้น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน หนุนเสริมเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน พร้อมเยี่ยมชมเรียนรู้การเกษตรวิถีพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ต่อด้วยชมทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งทางชุมชนได้จัดท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้เพื่อต้อนรับวันแห่งความรัก(วันวาเลนไทน์)โดยกำหนดจุดท่องเที่ยวเส้นทางแรก 4 จุด

เริ่มตั้งแต่เข้าวัดควนเจดีย์ วัดเก่าแก่กว่า 100 ปีที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ราบสูงเนินเขา เยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถที่ประดิษฐานบนก้อนหินขนาดใหญ่ จากนั้นเดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเกาะแต้ว(ศพก.เกาะแต้ว)เรียนรู้การเกษตรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชม ชิม ผลผลิตการเกษตรทั้งนาข้าว พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมชมต้นตาลโตนดกลางนาที่หยอมโหนดศพก.เกาะแต้ว ต่อจากนั้นเดินทางไปยังทุ่งนาบัวคลองควายเกาะแต้ว ชมทิวทัศน์สวยงามของทุ่งนาบัวธรรมชาติกว่า 200 ไร่หนึ่งเดียวในเมืองสงขลา ชมบัวหลวงดอกสีชมพูและขาวที่กำลังผลิดอกรอผู้มาเยือนพร้อมเช็คอินนาบัวที่ “แล นาบัวคลองควาย@เกาะแต้วเมืองสงขลา” หลังชมความงามอย่างหนำใจ เดินทางต่อไป กินลม ชมวิวทิวสนที่ชายหาดบ่ออิฐ ชายหาดแห่งเดียวของตำบลเกาะแต้วที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา พร้อมเยี่ยมชมวิถีประมงพื้นบ้านชุมชนบ่ออิฐ

นายประเสริฐ หนูทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้ว กล่าวว่าสำหรับวันนี้การจัดกิจกรรม วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว “นา สวน ควน เล” เป็นรอบปฐมฤกษ์โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชนกว่า 100 คน และทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึก วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว “นา สวน ควน เล” พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อ และภาพความประทับใจพร้อมส่งต่อผู้อื่นให้มาเยือนเกาะแต้ว หลังจากนี้ชุมชนตำบลเกาะแต้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมพร้อมธรรมชาติที่สวยงามตามวิถีชุมชนคนเกาะแต้ว สนใจติดต่อ คุณประเสริฐ หนูทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้ว โทร 08 4993 8458 ,นายจรัญ หนูรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โทร 09 9278 5814