จปร. เปิดให้ประชาชนเฝ้ารับขบวนเสด็จฯ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

จปร. เปิดให้ประชาชนเฝ้ารับขบวนเสด็จฯ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

"จปร." ปรับภูมิทัศน์ "ถนนจงรักภักดี" ให้ประชาชนรับขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ มายัง รร.จปร.

 12 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (รร.จปร.) ได้จัดทำโครงการ “ถนนจงรักภักดี”ขึ้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ระยะทาง 7 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์แห่งที่ 2 ทางเข้าจากถนนสายกรุงเทพฯ-นครนายก ไปจนถึงประตู รร.จปร. เพื่อปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงาม รับเสด็จฯ  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ มายัง รร.จปร.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ที่ทรงเสียสละพระวรกายพระราชทานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนนายร้อย จปร. ตลอดระยะเวลา 41 ปีของการทำหน้าที่ “ทูลกระหม่อมอาจารย์”  โดยห้วงเวลาดังกล่าวทรงพระราชดำเนินมาสอนที่ รร.จปร. อ.เขาชะโงก จ.นครนายก  35 ปี  ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีในช่วงสถานการณ์โควิด19  กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานการสอนผ่านทางออนไลน์ และเมื่อมีหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทำกิจกรรมที่ รร.จปร. ทางโรงเรียนฯ ก็ได้นำ“รถพุ่มพวง”ที่ออกจำหน่ายผักปลอดสารพิษจากโครงการ “ทหารพันธ์ดี” ออกไปกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชม ริมสองข้างทางถนนรับทราบหมายกำหนดการฯ ดังกล่าวล่วงหน้า 1 วัน เพื่อช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง และ สามารถมารอรับเสด็จฯ สองข้างทางในบริเวณใกล้จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ อารักขาเส้นทางเสด็จฯได้   จากเดิมที่ชาวบ้านไม่กล้าที่จะออกมา เพราะเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจร และเข้าใจว่าไม่อนุญาตให้ประชาชนออกมา 

แนวคิดของ “ถนนสายจงรักภักดี” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับพื้นที่สองข้างทางให้เหมาะสม สวยงามสามารถให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผู้ที่ต้องการรับเสด็จฯ และขบวนเสด็จ ฯก็ได้การแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ถือเป็นความใกล้ชิดระหว่างสถาบันฯ กับประชาชน  ซึ่งการเสด็จฯ พระราชดำเนินแต่ละครั้งจะใช้เวลาปิดถนนเพียงสั้นๆ เพราะเป็นถนนสวนเลน

 ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงการดังกล่าวเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และ ในเดือนพ.ค.นี้ที่จะมีการเปิดภาคการศึกษา  ทางรร.จปร.และชุมชน เตรียมปรับภูมิทัศน์ในถนนเส้นดังกล่าวเพื่อรับเสด็จฯ อีกครั้ง