อัพเดทฉีด "วัคซีนเด็ก" ไฟเซอร์ เช็คเลยวิธีจองผ่านค่ายมือถือ เริ่มฉีดวันไหน

อัพเดทฉีด "วัคซีนเด็ก" ไฟเซอร์ เช็คเลยวิธีจองผ่านค่ายมือถือ เริ่มฉีดวันไหน

อัพเดท ฉีด "วัคซีนเด็ก" วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ศูนย์ฉีดบางซื่อ สำหรับอายุ 5-11 ปี เช็คเลยที่นี่ วิธีลงทะเบียนจองง่ายๆ ผ่านทุกค่ายมือถือ - เริ่มฉีดวันไหน?

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเด็ก" ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ชนิด "วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี (มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 12 ปี ในวันที่ฉีด) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใดๆมาก่อน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในวันที่รับวัคซีน

 

 

เริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเด็ก" เข็มที่ 1 ชนิด "วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer (ฝาสีส้ม) อายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.

 

และจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 เข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองพาน้องๆ มาให้ตรงตามเวลานัดหมายและอย่ามาก่อนเวลานัด เพื่อลดความแออัด

 

อย่างไรก็ตามในวันนัดฉีดวัคซีนโปรดแสดง QR CODE / SMS เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เตรียมบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (ตัวจริงหรือสำเนาแทน) และสวมใส่ชุดที่เปิดไหล่ได้อย่างสะดวก

 

 

จองคิวฉีด "วัคซีนเด็ก" เข็มที่ 1 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

 

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ 

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ 

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เว็บไซต์ 

 

อัพเดทฉีด "วัคซีนเด็ก" ไฟเซอร์ เช็คเลยวิธีจองผ่านค่ายมือถือ เริ่มฉีดวันไหน

 

หมายเหตุ : ถ้าเป็นฝาม่วงของเด็กโต/ผู้ใหญ่ ขนาดปกติคือ 30 mcg สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ