สสจ.นนท์ ประกาศหลักเกณฑ์ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน “Home Isolation"

สสจ.นนท์ ประกาศหลักเกณฑ์ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน “Home Isolation"

ต้องรู้! สสจ.นนท์ ประกาศหลักเกณฑ์ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน “Home Isolation" เผยกำลังรักษาตัวอยู่กว่า 2,000 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศว่า การรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน "Home Isolation" จ.นนทบุรี (ฉบับปรับปรุง 10 กุมภาพันธ์ 2565)

หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยให้อยู่บ้าน และ Scan เข้าระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน "Home Isolation" เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยในระบบ Home isolation จ.นนทบุรี หรือคลิกลิงค์

 

หากมีอาการผิดปกติมากขึ้น สามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเข้าระบบ "Home Isolation" อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน

1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)

2. มีอายุน้อยกว่า 80 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. บ้านพักสามารถแยกกักตัวได้

5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)

6.ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้

  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
  • โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4 )
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
  • โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ หรือ มีโรคแต่สามารถควบคุมโรคได้ดี

7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

สสจ.นนท์ ประกาศหลักเกณฑ์ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน “Home Isolation"