ข้อสรุป "ชุดตรวจ ATK" มีผลต่อการตรวจ โอมิครอน หรือไม่

ข้อสรุป "ชุดตรวจ ATK" มีผลต่อการตรวจ โอมิครอน หรือไม่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ประเด็น "โควิด-19" เกี่ยวกับ ชุดตรวจ ATK กับสายพันธุ์ "โอมิครอน"

(8 ก.พ.2565) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ประเด็น "โควิด-19" เกี่ยวกับ ชุดตรวจ ATK กับสายพันธุ์ "โอมิครอน"

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มขึ้นกว่า 700 ราย

- "อาการติดโควิด" เปิดเกณฑ์ล่าสุด 5 ข้อ แนวทางส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้า รพ.

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 10,398 ราย ตาย 17 ราย ATK อีก 3,899 ราย

 

"หมอยง" โพสต์ข้อความระบุว่า มีคำถามมากว่าการใช้ ATK เมื่อสายพันธุ์เปลี่ยนมาเป็น "โอมิครอน" จะมีผลต่อผลการตรวจ โอมิครอน หรือไม่ ความไวจะลดลงหรือไม่ 


ต้องทำความเข้าใจในน้ำยาที่ใช้ตรวจ  ATK จะตรวจในส่วนของ nucleocapsid ไม่ใช่ตรวจหา spike โปรตีนของไวรัส การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสจากอัลฟา เดลตา โอมิครอน จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน spike โปรตีนในการแยกสายพันธุ์ ส่วนของ nucleocapsid จะไม่เปลี่ยนแปลง 

 

การใช้  ATK  แตรวจว่ามีไวรัสหรือไม่เป็นการตรวจว่ามี nucleocapsid โปรตีน จึง "ไม่มี" ผลกับการตรวจในสายพันธุ์ใหม่ เช่น โอมิครอน ATK ที่ใช้อยู่เดิมจึงยังใช้ได้อยู่ แม้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน

 

 

ทั้งนี้ การควบคุมการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ต้องใช้ร่วมกันใช้มาตรการผสมผสานคือ การระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และค้นหาบุคคลที่ไม่ได้วัคซีนเลยมารับบริการ  การเฝ้าระวัง/ตรวจค้นหาการติดเชื้อที่รวดเร็ว และการติดตามกำกับจุด/สถานที่เสี่ยงระบาดใหญ่วงกว้าง และการร่วมมือต่อเนื่องในมาตรการ Universal Prevention ,Covid-Free Settings และตรวจATK หากมีอาการหรือมีความเสี่ยง

 

CR เฟซบุ๊ก : หมอยง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์