"ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวผ่านแอพฯ QueQ

"ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวผ่านแอพฯ QueQ

"ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวถ้ำนาคา ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ แบบง่ายๆ พร้อมเผย 16 ข้อปฏิบัติในการเข้าชม เช็คให้ดีจะได้ไม่พลาดทำสิ่งต้องห้าม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 "ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวถ้ำนาคา ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ แบบง่าย ๆ พร้อมเผย 16 ข้อปฏิบัติในการเข้าชม

 

 

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก "อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand" เรื่องการจองเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น QueQ

 

ขั้นตอนการจองเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ

 

  • เปิดแอพฯ QueQ
  • กดเลือกหมวดจอง อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง
  • กดเลือกอุทยานแห่งชาติที่ต้องการไป
  • เลือกวันที่ต้องการจะไป/เบอร์โทรศัพท์/ประเภทรถ
  • ระบุจำนวนคน 
  • เลือกช่วงเวลาที่จะไป
  • การจองสำเร็จ (ถ้าไม่ไปตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

 

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" จะต้องจองคิวผ่านแอพฯ QueQ มาเท่านั้น

 

"ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวผ่านแอพฯ QueQ

 

 

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมมาด้วยเพื่อใช้ในการเช็คอินเข้า "ถ้ำนาคา" มีดังนี้

 

1. หลักฐานการจองคิวผ่านแอพฯ QueQ

 

2. หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (ยกเว้น ยี่ห้อ Johnson&Johnson) หรือใบรับรองแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง (ต้องนำชุดตรวจมาเอง)

 

3. บัตรประจำตัวประชาชนตามรายชื่อที่ทำการจองคิวมา (แทนกันไม่ได้)

 

ขั้นตอนการเข้าเช็คอิน - ซื้อตั๋ว

 

1. นักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 2 ทุกคน

 

2. แสดงหลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงตัวตนตามรายชื่อการจองในแอปฯ QueQ

 

3. ชำระค่าเข้าอุทยานและค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยาน

 

ค่าเข้าอุทยานฯสำหรับชาวไทย

 

  • ผู้ใหญ่ (อายุ 15-60 ปี) 20 บาท
  • เด็ก (อายุ 3-14 ปี) 10 บาท
  • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 3 ปีหรือเกิน 60 ปี เข้าชมอุทยานฯฟรี

 

ค่าเข้าอุทยานฯสำหรับชาวต่างชาติ (ยึดตามสัญชาติ)

 

  • ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 200 บาท
  • เด็ก (อายุ 3-15 ปี) 100 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยานฯ

 

  • ชาวไทย 10 บาท
  • ชาวต่างชาติ 40 บาท

 

4. ติดต่อจุดลงทะเบียนอาสาฯ "ถ้ำนาคา" เพื่อรับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการนำทางและบริการนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินทาง (ค่าบริการอาสา ขึ้นอยู่กับสินน้ำใจของนักท่องเที่ยวจะมอบให้อาสาได้โดยตรง)

 

5. เข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ทำการจองกับกลุ่มทัวร์ หรือหน่วยงานใดๆ ที่ไม่ใช่กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา แล้วไม่ได้รับหลักฐานการจองคิวอย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา" และทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

"ถ้ำนาคา บึงกาฬ" เปิดขั้นตอนวิธีจองคิวเที่ยวผ่านแอพฯ QueQ

 

16 ข้อปฏิบัติในการเข้าชม "ถ้ำนาคา"

 

  1. ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องประติมากรรมในถ้ำ เช่น หินงอก หินย้อย เสาหิน ฯลฯ
  2. ห้ามตี เคาะ ทำลายหินในถ้ำ
  3. ห้ามสูบบุหรี่ ก่อกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศภายในถ้ำ
  4. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในถ้ำรวมทั้งทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆ
  5. ห้ามทำเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือก่อความรำคาญให้แก่สัตว์ รวมทั้งห้ามยิงปืน จุดประทัด และวัตถุระเบิด
  6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในถ้ำ
  7. ห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทาหรือพ่นสี หรือปิดประกาศ
  8. ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในถ้ำ
  9. ห้ามเก็บหรือนำสิ่งใดๆ ออกจากถ้ำ อาทิ หิน ผนึกแร่ ซากดึกดำบรรพ์ โบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ
  10. ห้ามกระทำการใดๆ อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่จะทำให้น้ำท่วมล้น หรือเหือดแห้ง เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
  11. ห้ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้ำ
  12. ห้ามเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด
  13. ไม่แตะต้อง และ/หรือ ทำลายระบบไฟฟ้าในถ้ำ
  14. ไม่รบกวนแหล่งโบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพ์ที่พบในถ้ำ
  15. ไม่ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สะพาน ทางเดิน บันได เว้นแต่การก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก/ปลอดภัยเท่าที่จำเป็น และให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้ำ
  16. ให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด