"กรุงเทพโพลล์" ชี้ คนไทยอยากให้มี "คนละครึ่ง" ต่อจนโควิดหายไป

"กรุงเทพโพลล์" ชี้ คนไทยอยากให้มี "คนละครึ่ง" ต่อจนโควิดหายไป

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ "คนละครึ่งเฟส 4" ประชาชนส่วนใหญ่ 69.3% อยากให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไป

กรุงเทพโพลล์ โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องคนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน พบว่า 

คนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4

  • 67.4% ประชาชนส่วนใหญ่ จะเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งเฟส 4
  • 18.2% จะไม่เข้าร่วม
  • 14.4% ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้

เรื่องที่อยากขอแก่รัฐบาลกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า

  • 50.3% อยากให้เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้
  • 32.5% อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้
  • 29.9% อยากให้เพิ่มยอดค่าใช่จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท

 

อยากให้มีโครงการคนละครึ่ง ต่อไปหรือไม่

  • 69.3% อยากให้มีต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไป
  • 30.7% ไม่อยากให้มี อยากให้นำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นมากกว่า

"กรุงเทพโพลล์" ชี้ คนไทยอยากให้มี "คนละครึ่ง" ต่อจนโควิดหายไป