"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

"ไฟป่า" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังลุกลามไปทั่วในหลายอำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแจ้งอัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

"ไฟป่า" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังลุกลามไปทั่วในหลายอำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าทั้งเขตอุทยานและเขตป่าสงวนต้องเร่งเข้าแก้ไขปัญหา ล่าสุดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลาม

 

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายธิติทัศน์ ฉลอม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ "ไฟป่า" ในปัจจุบัน ทางส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้เข้าตรวจสอบจุดความร้อนและดำเนินการวางแผนควบคุมไฟป่า บริเวณจุดชมวิว ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน และได้ติดตามสถานการณ์

 

ผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และวางแผนการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย บริเวณ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า ร่วมกับนายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า ,นายชิติพันธ์ พยายาม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ณ สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

 

ทั้งนี้ได้สั่งให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่เสี่ยง อาทิ บ้านผาบ่องเหนือ ม.12 ต.ผาบ่อง อ.เมือง ฯไฟป่าได้ไหม้ลุกลามต่ำ ลงมาระดับหนึ่งแล้ว คาดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าได้

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

อย่างไรก็ตาม การลักลอบเผาป่ายังเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ประสบ และพยายามทำความเข้าใจกับราษฎรในทุกพื้นที่ แต่ก็พบว่าการให้ความร่วมมือจากราษฎรในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่ายังอยู่ในระดับต่ำ และปัจจุบันการลอบเผาป่า ได้มีการลอบเดินเท้าเข้าไปในเทือกเขาด้านหลัง และทำการเผาป่า จึงทำให้ไฟลุกลามขึ้นมาถึงยอดเขาและลามลงมาสู่ตีนเขาอีกด้านหนึ่ง ส่งผลทำให้ตรวจสอบการลอบเผาป่าเป็นไปได้ยาก เมื่อพบเหตุไฟป่าก็จะเป็นไฟป่าที่ลามลงมาจากยอดเขาเป็นส่วนใหญ่

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

"ไฟป่า" แม่ฮ่องสอน ยังลุกลามหลายอำเภอ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด

 

ข่าวโดย ทศพล บุญพัฒน์ จ.แม่ฮ่องสอน