"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง เร่งดับไฟโกลาหน ด้าน ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าปีนี้จะทำให้ไฟป่าลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ "ไฟป่า" หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

1.จุดความร้อน (ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 23 จุด

2.จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 258 จุด

3.เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 899 จุด ลดลง 641 จุด

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้มีการปรับแนวทางให้ลดปริมาณการเกิด "ไฟป่า" และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งประกาศช่วง 70 วันปลอดการเผา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 เว้นแต่เป็นการเผาตามแผนการชิงเผา ด้วยการแบ่งพื้นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้ง 7 อำเภอจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายรับผิดชอบโดยตรง ฝ่ายปกครอง ทหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวันที่ 1 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ได้มีการลอบเผาป่าบริเวณเทือกเขา ด้านทิศตะวันตกของถนนสายเลี่ยงเมือง เทศบาลเมือง - บ้านปางหมู ทางอำเภอจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียง ออกไปทำการดับไฟป่าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จุดที่เกิดไฟป่า อยู่ตรงข้ามปั๊มแก้ส ถนนเลี่ยงเมือง ห่างกันประมาณ 500 เมตร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและปั๊มแก๊ส แต่อย่างใด

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันมีการพบจุดความร้อนจากการลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย มากที่สุด โดยหน่วยป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืน

"ไฟป่า" ลุกลามไม่หยุด พบลอบเผาป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน