ทะเบียนรถ เลขทะเบียนซีดจาง นำมาทำใหม่ได้ฟรี เช็คเลยไปที่ไหน เตรียมอะไรบ้าง

ทะเบียนรถ เลขทะเบียนซีดจาง นำมาทำใหม่ได้ฟรี เช็คเลยไปที่ไหน เตรียมอะไรบ้าง

ทะเบียนรถ เลขทะเบียนซีดจาง หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง รู้ยังสามารถนำมาเคลือบสีใหม่ได้ฟรี เช็คเลยไปที่ไหน ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ประกาศแจ้งเจ้าของรถที่แผ่นป้าย "ทะเบียนรถ" มีสีบนตัวอักษรหมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ให้เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

 

ทะเบียนรถ เลขทะเบียนซีดจาง หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

  • หมวดอักษร "3กก - 4กฆ" กรุงเทพมหานคร
  • บางหมวดอักษรของจังหวัดต่างๆ ดูหมวดได้ที่ https://bit.ly/3Fjon3B

 

หลักฐานที่ใช้

 

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  • กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(หมายเหตุ : เจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

  • ถอดและทำความสะอาด แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีตัวแผ่นป้ายต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุดหักงอหรือเจาะรู

 

 

ติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียน

 

 

  • กรมการขนสั่งทางบก งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 รอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที
  • หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน หรือ อยู่ในความรับผิดชอบ

 

ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ รวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

 

ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถจะได้รับใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราว ใช้แสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้


สามารถเช็คหมวดแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ที่ www.dIt.go.th และสามารถนำมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ที่มา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก / รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล