"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 18,000 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 18,000 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) (booster) จำนวน 18,000 คน ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" เช็คเงื่อนไขที่นี่

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" 

โดยจำกัด เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

 • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
 • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" 

 1. ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
 2. ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
 3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)
 4. ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2  มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10 สิงหาคม 2564)
 5. ฉีด Pfizer ครบ2เข็ม โดยฉีด  เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10สิงหาคม2564)
 6. ฉีด Moderna ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
 7. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม1 และ Pfizer เข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน10 พฤศจิกายน 2564)
 8. ฉีด AstraZeneca ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า3เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3"

 • ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกเพื่อลงทะเบียน

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 18,000 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 18,000 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่