ดราม่าทดสอบเด็กอนุบาลเข้าเรียน "หมอเดว" ซัดเป็นการทารุณเด็ก

ดราม่าทดสอบเด็กอนุบาลเข้าเรียน "หมอเดว" ซัดเป็นการทารุณเด็ก

"หมอเดว" ซัดดราม่าทดสอบเด็กอนุบาลเข้าเรียน หาก "เด็กร้องไห้หักคะแนน" เป็นการทารุณกรรมเด็ก ผิดหลักการ พ.ร.บ.ปฐมวัย ชัดเจน

จากประเด็นดราม่า "เด็กร้องไห้หักคะแนน" 3 คะแนน เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน หลังมีผู้ปกครองรายหนึ่งได้แชร์ประกาศของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้ารับการศึกษา โดยมีประกาศข้อปฏิบัติในการทดสอบจำนวน 3 ข้อ คือ

  1. นักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐาน
  2. หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน
  3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณี

หลังจากประกาศดังกล่าวได้แพร่สะพัดออกไปในโลกออนไลน์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเชียลเป็นจำนวนมาก

ดราม่าทดสอบเด็กอนุบาลเข้าเรียน "หมอเดว" ซัดเป็นการทารุณเด็ก

ล่าสุด "หมอเดว" ศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น โพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊ค บันทึกหมอเดว ระบุว่า

"มีผู้ใหญ่ท่านส่งมาท่านถามว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือ ?

ไม่ได้แน่นอนครับ
ไม่ควรทำ และไม่ควรมีใครเอาอย่างด้วย

การทดสอบ แบบhigh stake test ที่มีได้ มีตก มีคะแนน หักคะแนน เพื่อนำไปประเมินผล เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทารุณเด็ก โดยไม่เข้าใจ เห็นใจจิตใจของเด็ก

โปรดระลึกว่าเด็กทุกคนไม่ใช่ผ้าขาว ฉะนั้น เด็กๆวัยนี้กำลังปรับตัว ปรับพื้นฐานอารมณ์ สังคม เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก เด็กอ่อนไหวง่าย เด็กพลังเหลือล้น เป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เขาไม่ผิด ที่จะถูกผู้ใหญ่มาสร้างกติการเปรียบเทียบ การสอบวัดผลใดๆในช่วงปฐมวัย ผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการทั้งหมดปฐมวัย UNESCO ให้นิยามตั้งแต่ครรภ์มารดา จนถึง 8 ปี แต่บ้านเราแรกเกิดถึงหกปี

โดยหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ; การประเมินพัฒนาการ นั้น ในทางจิตวิทยา เขาประเมินท่ามกลาง เด็ก ที่กำลังเล่นเพลินๆ มีความสุขกายสุขใจ หากไม่พร้อมในการประเมิน นักจิตวิทยาก็จะหยุดไว้ก่อน แล้วค่อยนัดใหม่ ไม่มีการหักคะแนนใดๆ แต่สามารถเขียนบันทึก caution ได้

และสามารถมาเขียนเชิงพฤติกรรมได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา การประมวลผลพัฒนาการ ทำในท่ามกลาง ความพร้อมของเด็ก ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

ฉะนั้น การประเมินพัฒนาการ ที่หนังสือฉบับนี้ โรงเรียนแห่งนี้กำลังปฏิบัตินั้น ที่เรียกว่า ทดสอบ แล้ว บังคับการเข้าฐาน หักคะแนนเมื่อทำไม่ได้หรือร้องไห้ !!!!!

จึงไม่สามารถอ้างว่านี่คือการประเมินพัฒนาการเพื่อประโยชน์ของเด็ก (ละเมิดสิทธิเด็ก) ยิ่งเป็นการประเมินเพื่อรับสมัครเข้าเรียน ยิ่งสะท้อนว่า นี่แหละคือ High stake test

ย้ำว่า การใช้ HighStakeTest (ระบบแพ้คัดออก) กับเด็กปฐมวัย จัดเป็นระบบทารุณกรรมเด็ก
ผิดหลักการตามเจตนารมณ์ของพรบ.เด็กปฐมวัย
ครับ

#บันทึกหมอเดว
3/2/65