"วัคซีนโควิด" รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-12 ปี วันนี้

"วัคซีนโควิด" รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-12 ปี วันนี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีด "วัคซีนโควิด" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีด "วัคซีนโควิด" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี (เกิดระหว่าง มกราคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "วัคซีนโควิด" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

- "วัคซีนโควิด" สถานเสาวภาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา ฟรี

- "วัคซีนโควิด" เปิด Walk in เข็ม 1-2 ฟรี เลือกชนิดได้ ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 เช็คเลย

 

เงื่อนไขรับ "วัคซีนโควิด" ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

  • เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
  • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ โดยเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีน โดยอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://child-vaccine.kcmh.or.th/ (โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

 

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวัน เวลา เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

สำหรับ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่

 

1.โรคอ้วน

2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4.โรคไตวายเรื้อรัง

5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 

6.โรคเบาหวาน

7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า 

 

จุดฉีดวัคซีน : คลินิกบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

 

\"วัคซีนโควิด\" รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-12 ปี วันนี้