พบ "ภูเขาไฟใต้ทะเล" เป็นจุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

พบ "ภูเขาไฟใต้ทะเล" เป็นจุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

พบภูเขาไฟใต้ทะเลห่างจากจ.ระนอง 700 กม. เป็นจุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พบภูเขาไฟใต้ทะเลห่างจาก จ.ระนอง 700 กม. เป็นจุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

พบภูเขาไฟใต้ทะเลห่างจาก จ.ระนอง 700 กม. เป็นจุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แนวมุดตัวระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย เป็นบริเวณที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นประจำและมีภูเขาไฟระจายอยู่ตามแนวมุดตัวนี้อยู่แล้ว(ตามแนวหมู่เกาะอันดามันนิโคบาร์ และหมู่เกาะสุมาตรา) ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากแนวชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทยไปประมาณ 600-700 กม. ส่วนสาเหตุการเกิดสึนามิที่สามารถสร้างความเสียหายได้ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีการยกมวลน้ำเป็นบริเวณกว้างมากกินพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งต่างจากการระเบิดของภูเขาไฟที่เป็นจุดเดียวและพื้นที่การยกตัวของมวลน้ำไม่มาก 

อย่างไรก็ตามทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดสึนามิในบริเวณฝั่งอันดามัน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเตือนการเกิดสึนามิไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์