อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,483 ราย จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต ปทุมธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นตรราชสีมา สมุทรสาคร

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 29 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29มกราคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

29/01/2565 กรุงเทพ หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต ปทุมธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นตรราชสีมา สมุทรสาคร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 28 ม.ค. 2565)
รวม 114,577,194 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 มกราคม 2565 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 489,773 โดส
 เข็มที่ 1 : 48,407 ราย
เข็มที่ 2 : 95,037 ราย
เข็มที่ 3 : 346,329 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,266,677 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 48,532,214 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 13,778,303 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,618 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 200,655 ราย
 หายป่วยแล้ว 149,512 ราย
 เสียชีวิตสะสม 447 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,424,090 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,318,006 ราย
 เสียชีวิตสะสม 22,145 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 มกราคม 2565
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 114,577,194 โดส
----------------------------
วันที่ 28 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 48,407 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 95,037 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 346,329 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
ศูนย์ข้อมูลCOVID19
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 370,300,215 ราย 
อาการรุนแรง 95,018 ราย 
รักษาหายแล้ว 292,399,174 ราย 
เสียชีวิต 5,668,015 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 75,271,402 ราย
2. อินเดีย จำนวน 40,845,851 ราย
3. บราซิล  จำนวน 25,040,161 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 18,476,227 ราย
5. สหราชอาณาจักร  จำนวน 16,333,980 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 2,424,090 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

ตรุษจีนปลอดภัย  “จ่ายแบบ  New Normal”
1. วางแผนซื้อของล่วงหน้า
2. เลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้
3. ล้างวัตถุดิบ ผัก ผลไม้ให้สะอาดปลอดภัย
4. จัดเก็บอาหารประเภทปรุงสำเร็จในภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิด

ที่มา  กรมอนามัย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,483 จับตาสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี