"อาคเนย์ประกันภัย" แจ้งเตือนมิจฉาชีพ จับตาบอร์ด คปภ.เคาะแผนวันนี้

"อาคเนย์ประกันภัย" แจ้งเตือนมิจฉาชีพ จับตาบอร์ด คปภ.เคาะแผนวันนี้

"อาคเนย์ประกันภัย" แจ้งเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อให้ลูกค้าแอดไลน์เพื่อขอคืนค่าสินไหมทดแทน จับตาบอร์ด คปภ.เคาะแผนวันนี้

"อาคเนย์ประกันภัย" แจ้งเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อให้ลูกค้าแอดไลน์เพื่อขอคืนค่าสินไหมทดแทน ยืนยันว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายดังกล่าว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เคลมโควิดพุ่ง หวั่นลามประกัน  บอร์ดคปภ.เคาะแผน“อาคเนย์”วันนี้

- อาคเนย์ประกันภัย แจง ยังดำเนินธุรกิจตามปกติ แม้ยื่นขอคืนใบอนุญาตฯ

- "อาคเนย์ประกันภัย" ทำไมถึงเลิกกิจการยังไม่ได้?

- "อาคเนย์ประกันภัย" ปิดตัว หนุ่มเคว้งรถถูกชนศูนย์ฯปัดเคลม แบบนี้ใครจะช่วย

 

โดยเฟซบุ๊กของ "อาคเนย์ประกันภัย" ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนมิจฉาชีพโดยมีเนื้อหาว่า "ขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อาคเนย์ประกันภัย ชักชวนให้ลูกค้าแอดไลน์ เพื่อขอคืนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว หากมีนโยบายเพิ่มเติมจะประกาศผ่านช่องทางสื่อสารหลักของอาคเนย์เท่านั้น"

 

"อาคเนย์ประกันภัย" แจ้งเตือนมิจฉาชีพ จับตาบอร์ด คปภ.เคาะแผนวันนี้

 

ขณะเดียวกัน "อาคเนย์ประกันภัย" ยังได้ออกหนังสือชี้แจงว่า ยังดำเนินธุรกิจตามปกติ แม้จะยื่นขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในสถานการณ์ที่ยากลำบากขณะนี้ เพื่อร่วมหาทางออกที่จะทำให้ทั้งลูกค้า คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (28 ม.ค.2565) บอร์ด คปภ.ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณากรณีการขอยกเลิกกิจการของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย โดยสมัครใจ จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ รวมถึงหากอนุมัติให้ปิดกิจการแล้ว บอร์ด คปภ.จะให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้าไปดูแลลูกค้าของอาคเนย์ประกันภัยกว่า 10 ล้านราย ตามที่อาคเนย์ประกันภัยร้องขอหรือไม่ ซึ่งการเลิกกิจการจะต้องปฏิบัติตากหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

 

“ในกรณีคืนใบอนุญาต จะมีผลดีหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนของบริษัท  เช่น ถ้าจะปิดกิจการ จะโอนกรมธรรม์โควิดอย่างไร กรมธรรม์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดอย่างไร หรือจะมีการผ่อนเคลม เสนอทางเลือกที่โดนใจลูกค้า และจะต้องตั้งอยู่บนหลักการเพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยทางบอร์ด คปภ.จะเป็นผู้พิจารณาในวันนี้”