"โอนเงินผิด" ทำอย่างไรดีถึงจะได้คืน เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

"โอนเงินผิด" ทำอย่างไรดีถึงจะได้คืน เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand แนะนำกรณีที่เราโอนเงินผิด ในยุคของการที่มีแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ทำอย่างไรดีถึงจะได้คืน เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand แนะนำกรณีที่เราโอนเงินผิด ในยุคของการที่มีแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ที่มาเปลี่ยนทำให้ชีวิตเราแสนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ก็แน่นอนว่า ความสะดวกสบายนี้ก็อาจจะมาพร้อมความผิดพลาดเช่นกัน 

 

 

การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ถ้าเร็วเกินไป ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดได้ จนอาจจะทำให้เราโอนเงินผิดบัญชีได้

 

คราวนี้มาดูกันว่า หากโอนเงินผิดบัญชี จะต้องทำอย่างไร ซึ่งมีวิธีการจัดการ ดังนี้ 

 

1.โอนเงินผิด อย่าลืมเก็บ e-Slip เป็นหลักฐาน 

2.แจ้งปัญหาไปยังธนาคารต้นทาง 

3.ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารร้องขอ

4.ธนาคารดำเนินการตรวจสอบ คือ 

 

  • กรณีโอนเงินผิดแต่ธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง
  • กรณีโอนผิดต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด

 

ทั้งนี้ กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน หรือ ติดต่อไม่ได้ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

"โอนเงินผิด" ทำอย่างไรดีถึงจะได้คืน เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์