ธ.ก.ส.โอนเงินชดเชยข้าว 162 ล้าน 15,186 ครัวเรือน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 โดย ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-13 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 โดย ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-13 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 14 จำนวน 162 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 15,186 ครัวเรือน ส่งผลให้ภาพรวมโอนเงินแล้ว 8.55 หมื่นล้านบาท