"คลัสเตอร์บ้านทัพมะขาม" โคราช "โควิด-19" ลามหนัก ติดเชื้อสะสม 34 ราย

"คลัสเตอร์บ้านทัพมะขาม" โคราช "โควิด-19" ลามหนัก ติดเชื้อสะสม 34 ราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุด "คลัสเตอร์บ้านทัพมะขาม" อ.คง ลามหนัก ติดเชื้อทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ญาติร่วมงานแต่งงาน ป่วยสะสม 34 ราย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65  ที่โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) คง พร้อมนายพรภิรมย์ มีโค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านปรางค์ อ.คง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ คลัสเตอร์บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านปรางค์ ได้ตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยนักเรียน ชาวบ้านในละแวกพื้นที่สถานศึกษาและได้แจกเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่สถานศึกษาจำนวน 80 ราย รวมทั้งสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงความคืบหน้าการเฝ้าระวัง คลัสเตอร์ บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรางค์ อ.คง วันที่ 16 ม.ค รับแจ้ง ผลตรวจยืนยันนักศึกษาหญิงฝึกงานโรงเรียนบ้านทัพมะขามติดเชื้อ สอบสวนโรคครูพี่เลี้ยงให้ช่วยงานจัดดอกไม้ในงานแต่งงานญาติที่หมู่บ้าน จึงค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงที่มาร่วมงาน พบครอบครัวพี่ชายเจ้าสาวอยู่ อ.พระทองคำและนักเรียนติดเชื้อ โดยเชื้อขยายวง 2 จากครูโรงเรียนเดียวกันนำเชื้อไปติดญาติทั้งสามี พ่อปู่ แม่ย่า แม่สามี น้องสามี ล่าสุดผลตรวจ RC-PCR ยืนยันนักเรียนติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 34 ราย