สวนปาล์มนครศรีธรรมราช เผยผลผลิตลดดันราคาพุ่ง รับไม่มั่นใจความผันผวน

สวนปาล์มนครศรีธรรมราช เผยผลผลิตลดดันราคาพุ่ง รับไม่มั่นใจความผันผวน-ราคาปุ๋ยพุ่ง แนะเพื่อนเกษตรกรเก็บออมรายได้ไว้เพื่อความมั่นคงหลังจากผลปาล์มสดที่จำหน่ายออกสู่ตลาดมีราคารับซื้อสูงถึงเกือบ 12 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มจำนวนมากที่มีผลผลิตมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่ข้อมูลอีกด้านจากเกษตรกรราคาผลผลิตที่สูงขึ้นอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่กำลังถูกมองจากผู้คนนอกวงการ

ที่ย่านตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากมีส้มโอทับทิมสยามที่มีชื่เสียงโด่งดัง ยังเป็นแหล่งของพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันจำนวนมาก โดยระยะนี้มีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 15-20 วัน ซึ่งนอกจากปาล์มทะลาย ยังมีผลปาล์มร่วงเกษตรกรต่างเก็บผลเหล่านี้อย่างละเอียดไม่หลงเหลือเนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกัน

นางบุญยืน บุษราทิศ เกดษตรกรหมู่ 3 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่าสาเหตุที่ผลปาล์มสดมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ปาล์มมีราคาดิ่งลงสุดขีดที่ 1-2 บาท ต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรขาดทุนไม่สามารถใส่ปุ๋ยบำรุงได้ทำให้ปาล์มมีอาการ “ขาดคอ” คือไม่มีผลผลิตออกมา

ทำให้ปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดขาดแคลนอย่างมาก ราคาจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่สูงหากไม่บำรุงปุ๋ยจะไม่มีผลผลิต แต่โชคดีในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีดินดี น้ำดีทำให้ปาล์มมีออกมาอย่างต่อเนื่องเกษตรกรจึงได้รับผลผลิตแต่ก็ใช่ว่าจะสบายใจเนื่องจากยังมีความผันผวน

"นอกจากนั้น ยังมีราคาปุ๋ยที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างมาก ถามว่าหากราคาปาล์มลดลงปุ๋ยจะลดลงหรือไม่ค้างอยู่ที่จุดเดิม เกษตรกรก็ตายอีก ขณะนี้ราคาอยู่ได้มีรายได้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ราคาจะร่วงลงมาอีก ส่วนการจัดการรายได้นั้นยืนยันเลยว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มต้องเก็บออมรายได้ก่อนเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิดความผันผวนจะเป็นแนวทางที่มั่นคงที่สุด" นางบุญยืน บุษราทิศ กล่าวในที่สุด