พาณิชย์ลด "ราคาปุ๋ย" ช่วย "เกษตรกร" ลดต้นทุนแล้วกว่า 60 ล้านบาท

พาณิชย์ลด "ราคาปุ๋ย" ช่วย "เกษตรกร" ลดต้นทุนแล้วกว่า 60 ล้านบาท

พาณิชย์ลด "ราคาปุ๋ย" ช่วย "เกษตรกร" ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีรวม 19 ราย ลดต้นทุนแล้วกว่า 60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินโครงการพาณิชย์ลด ราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีรวม 19 ราย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

โดยนำปุ๋ยเคมีจำนวน 84 สูตร ปริมาณรวม 225,211 ตัน (4,504,320 กระสอบ) มาลดราคาจำหน่ายให้แก่กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้มีการสั่งซื้อแล้ว 143,233.40 ตัน (2,864,673 กระสอบ) มูลค่าส่วนลดรวมกว่า 60 ล้านบาท

เกษตรกรที่ต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเคมี ในราคาถูกกว่าท้องตลาดยังคงสามารถสั่งซื้อได้ผ่านกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สหกรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ภายในปลายปีนี้ จากนั้นกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จะรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่

ขณะนี้ ยังคงมีปุ๋ยสูตรที่ได้รับความนิยมจำหน่ายอยู่คือ สูตร 16-20-0 (ใช้กับข้าว) ราคาทั่วไป 795 บาท ราคาโครงการ 660 บาท และสูตร 15-15-15 ราคาทั่วไป 875 บาท ราคาโครงการ 750 บาท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการและราคาปุ๋ยที่นำมาลดราคาทางเวบไซต์กรมฯ https://www.dit.go.th

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายผลผลิตตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร และการดำเนินมาตรการคู่ขนานแล้ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกร ด้านต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และยากำจัดวัชพืช แมลง หรือโรคพืช โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท สามารถแจ้งหรือร้องเรียนสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์