Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 1-4 ทุกวัน วันละ 300 คน ใครๆก็ฉีดได้

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 1-4 ทุกวัน วันละ 300 คน ใครๆก็ฉีดได้

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 1-4 วันที่ 26 ม.ค. - 31 มี.ค.65 เช็คเลยรายละเอียดต้องเตรียมอะไรบ้าง

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital เปิดรับวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 - 4 จำนวนวันละ 300 คน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 

 

 

วอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 - 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 วันจันทร์-ศุกร์ (เฉพาะวันราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ รับวันละ 300 คน 

 

เตรียมหลักฐาน ดังนี้ 

 

  1. ชาวไทย : บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ชาวต่างชาติ : บัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) หรือ หนังสือเดินทาง
  3. ใบนัด/รับรองการฉีดสำหรับเข็มที่ 2, 3, 4 (ถ้ามี) 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมสุขภาพ โทร 029269920 (วันเวลาราชการ) 

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 1-4 ทุกวัน วันละ 300 คน ใครๆก็ฉีดได้

 

ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ